Oxford Bilingual School Dictionary: IsiZulu & English 2 Edition Grade 4-9

Oxford Bilingual School Dictionary: IsiZulu & English 2 Edition Grade 4-9

R250.95

Available on backorder

SKU: 9780199079544 Categories: , , , ,

Description

Description
Senzelwe ukusiza abafundi ukwazi ukubhala nokukhuluma kahle nangobuchule ngolimi lokwengeza, lesi sichazamazwi esiphelele nesisebenziseka kalula sibheke ukuxazulula izinkinga ezivamile zabafundi. / Designed to enable learners to write and speak effectively and competently in their additional language, this up-to-date and easy-to-use dictionary focuses on overcoming learners’ most common difficulties.
Features
  • Izingxoxo EZINTSHA zansukuzonke ezikusiza ukuthi ukhulume isiNgisi ngokuzethemba. / NEW everyday conversations help you use isiZulu confidently.
  • Thola amagama owafunayo kalula nangokushesha esichazamazwini sesiZulu nesiNgisi esehlukile. / Find the words you want easily and quickly like no other isiZulu/English dictionary.
  • Imisho eyizibonelo ikusiza ukuthi uhumushe ngendlela efanele. / Example sentences help you use the right translation.
  • Sikhombisa indela yangempela okusetshenziswa ngayo amagama. / Shows how words are really used.
  • Sinamagama amasha aqhamuka kuzo zonke izinhlelo zezifundo. / Includes new words from across the curriculum.
  • Kanye namakhasi evile ema-50 wokungezelelwe okuwusizo (indlela yokusebenzisa isichazamazwi sakho, imisebenzi nezimpendulo zayo, izincwadi eziyisibonelo, imidwebo, ulimi lwama-SMS nokunye). / Plus more than 50 pages of useful extras (how to use your dictionary, activities with answers, model letters, illustrations, SMS language a nd more